Valkuilen op de weg naar werkgeluk

Bedrijven zetten tegenwoordig massaal in op ‘werkgeluk’. Want een blije én gelukkige medewerker is efficiënter én productiever, met als resultaat meer omzet. Welk bedrijf wil dat nou niet? Bedrijven investeren dan ook massaal in werkgeluk. Denk maar aan veel bedrijfsuitjes, hoge salarissen en een vast contract. Alles om een medewerker blij te maken en houden. Maar is het creëren van werkgeluk wel zo simpel als het lijkt?

Laten we beginnen bij de basis. Want wat is werkgeluk nou eigenlijk? Heel simpel gezegd; het hebben van plezier in het werk dat je doet. Je haalt er voldoening uit, je wordt geprikkeld, geënthousiasmeerd én je hebt een hoge motivatie. Uit een onderzoek van Jessica Pryce Jones (Happiness to work, 2010) is gebleken dat een hoger werkgeluk resulteert in meer productiviteit en dus ook meer omzet. Voor een bedrijf is dit ontzettend interessant, want hoe blijer de medewerkers zijn, des te meer geld er in het laatje komt. Het motiveren van mensen en verhogen van hun werkgeluk lijkt zich dus terug te verdienen. En hoewel werkgeluk bij veel bedrijven een thema is dat hoog op de agenda staat, slaan veel bedrijven de plank volledig mis…

De aspecten van werkgeluk

Het is dus duidelijk wat werkgeluk is, en wat het voordeel hiervan is. Maar welke aspecten spelen mee in het bepalen van werkgeluk? Oftewel, waar hebben mensen behoefte aan als het gaat om geluk en motivatie? Om dit duidelijk te krijgen gaan we terug naar 1943, namelijk één van de belangrijkste én bekendste theorieën binnen de psychologie: de piramide van Maslow. Volgens Abraham Maslow zijn er vijf behoeftes die bepalend zijn voor de hoogte van de motivatie en het geluk van de mens. Namelijk;

  1. Lichamelijke behoeften (eten, slapen, etc.)
  2. Veiligheid en Zekerheid
  3. Behoefte aan Sociaal Contact
  4. Erkenning en Waardering
  5. Zelfontplooiing

Één van de voorwaarden van deze theorie is wel dat aan alle behoeftes voldaan moet worden. Een paar jaar later kwam Frederick Herzberg om de hoek kijken met een soortgelijke theorie, de bevindingen liggen in ieder geval in lijn met de bevindingen van Maslow. Ook Herzberg gaat uit van verschillende behoeftes (dimensies) en hierin maakt hij onderscheid tussen hygiëne factoren (salaris, werkzekerheid, arbeidsomstandigheden) en motiverende factoren (waardering, saamhorigheid, balans werk & privé). Ook hij heeft als voorwaarde dat aan alle dimensies voldaan moet worden om een hoge mate van betrokkenheid, motivatie en werkgeluk te bereiken.   

Niet zo simpel als het lijkt

Klinkt simpel toch? Toch is het creëren van werkgeluk niet zo simpel als het lijkt en slaan veel bedrijven de plank mis. Maar waar ligt dat dan precies aan? Zoals Maslow als Herzberg beweren, moeten alle behoeftes of dimensies vervuld zijn om motivatie en geluk te verhogen. Wanneer er ook maar één behoefte ontbreekt, zal dit niet gehaald worden. Dat is precies waar het vaak mis gaat. Denk maar aan de bedrijven die pronken met hun hoge arbeidsvoorwaarden maar moeite hebben om de achterdeur dicht te houden omdat er weinig waardering is en weinig ruimte voor zelfontplooiing. Of hoe vaak heb jij iemand in jouw omgeving horen klagen over het gebrek van erkenning op zijn/haar werk?  Of het gebrek aan een goede werk/privébalans? Met veel bedrijfsuitjes, hoge salarissen en een vast contract blijf je dus aan de onderkant van de piramide, terwijl de bovenkant net zo belangrijk is. Moraal van het verhaal: o.a. erkenning, mogelijkheid tot zelfontplooiing, ruimte voor creativiteit en het hebben van een psychologisch veilige werkomgeving zijn net zo belangrijk. En het gemis van één van deze factoren zorgt er al snel voor dat mensen op zoek gaan naar een nieuwe baan (trust me – I’m a recruiter).

Een bedrijf zal dus echt aan alle knoppen moeten draaien om het werkgeluk van medewerkers te verhogen. Dit laat tegelijkertijd zien hoe lastig het is om als bedrijf aan alle behoeftes te voldoen, het zijn er namelijk aardig wat. Maar dat maakt het niet minder waard! Al vraagt het wel om een kritische blik naar de organisatie, cultuur én organisatiestructuur. Het is dus een zoektocht waar veel bedrijven zich nog in vast kunnen bijten. Is het makkelijk? Nee. Is het belangrijk voor zowel het bedrijf als de medewerkers? Ja. Maar ook die kritische blik naar de organisatie, cultuur én organisatiestructuur brengt ook weer valkuilen met zich mee… Wil je weten welke valkuilen dit zijn? Dat lees je in onze volgende blog!  

De leukste banen binnen recruitment

Werken bij Timetohire

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou. Klik hier om te zien welke functie jij bij ons kan vervullen.

Onze Vacatures