Growth mindset voor succes in de (recruitment) business?

Iedereen is anders, dat is een waarheid als een koe. Tegelijkertijd hebben we ook veel gemeen: zo beweert professor Carol Dweck dat iedereen het in zich heeft om zijn/haar gedrag te veranderen. Hoe? Door jezelf een “growth mindset” aan te meten. Maar heeft deze denkrichting dan ook effect op de business en recruitment? Ja, zeker! Sterker nog, een growth mindset lijkt essentieel te zijn voor succes! Welke boodschap kunnen we hier uit halen voor onze recruitmentstrategie?

Volgens Dweck zijn veel verschillen tussen mensen terug te brengen tot één kenmerk: de mate waarin je gelooft dat jouw talent, vaardigheden en daarmee je prestaties en je potentieel, vaststaan (Dweck, 2017). In hoeverre geloof je dat je je kunt ontwikkelen? Voor sommige mensen is het maken van fouten een ramp. Anderen zien het juist zien als een kans om het de volgende keer beter te doen en om zich op deze manier te ontwikkelen. Dit is een typische beschrijving van respectievelijk een “fixed mindset” en een “growth mindset”.

Alles kunnen of alles leren?

Bij een fixed mindset gelooft men dat zaken vaststaan en grenzen hebben. Het is een opvatting van alles of niets. Je bent wel of niet muzikaal, je bent wel of niet intelligent of je hebt wel of geen succes. Het is de overtuiging dat vaardigheden en talenten zijn aangeboren en hiermee dus vaststaande eigenschappen zijn. De tegenhanger hiervan is het geloof dat talent, vaardigheden en (cognitieve) vermogens ontwikkelbaar zijn en dat je kunt groeien door inzet, volharding en opleiding. Voor mensen met deze growth mindset is uitdaging een drijfveer en zien zij mislukking als kans voor groei en verbetering van hun vermogens en vaardigheden (Dweck, 2017). Een groot gedeelte van ons gedrag in zowel persoonlijke als zakelijke setting komt voort uit deze twee mindsets.

Een mooi voorbeeld van de kracht van een growth mindset in het bedrijfsleven is de verandering bij Microsoft nadat Staya Nadella in 2014 CEO werd (Nadella, 2017). Nadella vond dat innovatie vervangen was door bureaucratie en samenwerking door interne politiek en daarom moest de cultuur veranderen volgens hem. Hij introduceerde, geïnspireerd door Dweck, de growth mindset en de cultuur veranderde in positieve zin. Zoals de VP Sales en Marketing Operations omschreef: “De cultuur bij Microsoft is veranderd van ‘know-it-all’ naar ‘learn-it-all’, waarbij innovatie, groei en ontwikkeling van zowel mens als technologie de boventoon voeren. Growth mindset is inmiddels onderdeel van hun kernwaardes. Bovendien is de marktwaarde sinds die tijd aanzienlijk gestegen met een teller die over de $1 trillion slaat, ten opzichte van $300 billion toen Nedella zijn intrede maakte. Het selecteren op en stimuleren van een growth mindset is inmiddels een belangrijk onderdeel van hun recruitment- en HR-strategie geworden. Dweck zelf gebruikt het voorbeeld van Jack Welch en zijn growth mindset. Hij is voormalig CEO van General Elecric. Gedurende de 20 jaar in deze rol heeft hij de waarde van het bedrijf met 4000% doen stijgen.

Hoe doe je dit?

Een growth mindset heeft aanzienlijk effect op ons gedrag, wat resulteert in betere prestaties en meer succes. Dit in combinatie met de voorbeelden wat we bij Microsoft en General Electric hebben gezien, ben ik van mening dat een growth mindset je kan helpen om je business en recruitment te verbeteren, zowel on the job voor jezelf als vooraf tijdens de selectieprocedure. Hoe doe je dat? Selecteer op het aannemen van kandidaten met een growth mindset in plaats van de schaarse groep kandidaten die geselecteerd zijn op basis van de harde skills. Tijdens de selectie kan zowel het sollicitatiegesprek als een assessment aanvullende info bieden over de kandidaat omtrent deze mindset. Bovendien zijn er ook growth mindset trainingen, zodat je je werk kan aanvliegen vanuit deze overtuiging. Op deze manier bundel je de kracht van een growth mindset vanuit twee invalshoeken en groeit de business misschien net zo hard mee. Wat is jouw mening over het uitgaan van en selecteren op een growth mindset?

Eveline van Kempen is Recruitment Specialist bij Timetohire -The Recruitment Success Company. Ze is gespecialiseerd in Sourcing en het toepassen van Data binnen Recruitment. Vanuit haar expertise schreef ze onder andere ook blogs als: Ruimte voor EQ binnen de Quality of HirePsychologie van het thuiswerkgeluk en Succesvol Sourcen op LinkedIn.


Don't want to miss anything?

Stay up to date

We love to share our insights from the recruitment world with you. Sign up in order to receive our newsletter.

Sign up