Van brandjes blussen naar heldere doelstellingen

Recruitment Success Framework #1

Recruitment valt of staat met een strategische en planmatige aanpak. Maar hoe maak je een recruitmentplan en welke elementen komen hierin terug? Wij gaan je de komende weken hierbij helpen. Stel jezelf de productie van een auto voor. Tijden het bouwen van de auto kom je verschillende processen tegen. Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, moet de hele productielijn naadloos op elkaar aansluiten. Anders loopt het proces namelijk vast. Daarnaast wordt er bij het bouwen van een nieuwe auto van tevoren onderzocht welke behoefte er vanuit de markt. Pas dan kan de productie echt beginnen. Op dezelfde manier kijken wij naar het recruitmentproces. Om zo’n proces net zo goed te laten verlopen als de productie van een nieuwe auto, hebben wij het Recruitment Success Framework ontwikkeld.

In deze blogserie nemen wij jou de komende weken mee door alle negen stappen van het recruitmentproces. Daarnaast delen we concrete tips om zelf met het Recruitment Success Framework aan de slag te gaan.

Stap 1: Strategy & Alignment 

De eerste stap in het Recruitment Succes Framework is Strategy & Alignment. Dit staat voor een lange termijn recruitmentstrategie gebaseerd op een organisatiestrategie. Aan de hand van de recruitmentstrategie kunnen er doelstellingen worden opgesteld die recruitment focus en structuur geven. Deze doelstelling bepalen het succes. Om de doelstellingen te realiseren, is het belangrijk dat binnen de organisatie de neuzen allemaal dezelfde kant op staan en er een concreet actieplan met een duidelijke roadmap wordt ontwikkelt.

Verander de focus

Veel organisaties gaan aan de slag zonder echte recruitmentstrategie. Hierdoor is het onduidelijk wat de wervingsbehoeften precies zijn. Op welke rollen moet er gesourced worden en welke vacatures hebben prioriteit? Doordat er verschillende stakeholders zijn, is er ruis op de lijn: iedereen heeft een andere mening. Ook ligt de focus te veel op het vervangen van verloop terwijl het laten groeien van de organisatie ook een prioriteit zou moeten zijn. Het gevolg is dat je in een cycle van brandjes blussen terechtkomt. Om efficiënt te werven en daarnaast ook de focus te houden op de groei van een organisatie, is een lange termijn recruitment strategie cruciaal. 

De voordelen

Een duidelijke langetermijnvisie en strategie op het gebied van recruitment geeft organisaties de ruimte om efficiënt mensen te werven. Er is een richting en er zijn heldere verwachtingen over de wervingsbehoeftes. Hierdoor kunnen er op tijd talentpools worden opgebouwd. Ook kan er gewerkt worden aan referral recruitment en employer branding of het trainen van de hiringmanagers. Deze verschillende aspecten binnen het recruitmentproces versterken elkaar. Dit alles bij elkaar heeft een positief effect op het aantal hires. Ook werken ze kostebesparend.

Terug naar de basis

Om een duidelijke recruitmentstrategie te vormen, is het belangrijk om eerst terug te gaan naar de basis: het in kaart brengen van de organisatiestrategie en de bijbehorende wervingsbehoeften. Het is niet alleen belangrijk om te kijken naar de lange termijn maar ook naar de omgevingsfactoren zoals de marktontwikkelingen. Als er een duidelijke recruitmentstrategie gevormd is, kunnen daar vervolgens concrete doelstellingen aan worden gekoppeld. Vervolgens ga je aan de slag met een actieplan om deze doelstellingen te behalen. Denk hierbij aan alle aspecten die invloed hebben op het succes van recruitment, bijvoorbeeld: employer branding, sourcing, referral recruitment, data gedreven recruitment, toolings en arbeidsvoorwaarden. 

Het maken van een roadmap

Als je een goed beeld hebt van de uitdagingen die je moet trotseren raden wij altijd aan om het plan in een roadmap te gieten. Een roadmap waarin de wervingsbehoeften en het actieplan samenkomen, is het belangrijk om een overzicht te hebben van de te werven rollen en de periode waarin deze geworven moeten worden. Het actieplan wordt hier vervolgens op afgestemd. Stel een organisatie gaat in Q3 2023 op zoek naar Security Consultants, dan kan op de roadmap worden meegenomen dat men tijdig vanuit employer branding  ( Q1-Q2 2023) een campagne wordt gelanceerd over security. 

Een aantal quick wins die zijn dus het in kaart brengen van de wervingsbehoeften over een langere periode (minimaal één jaar), inclusief het verwachte verloop. Hier maak je een roadmap van, zodat het overzichtelijk wordt wanneer welke rollen geworven moeten worden. Om een stap verder te gaan kunnen de activiteiten op het gebied van employer branding activiteiten afgestemd worden op de roadmap. Hierover lees je meer in onze volgende blogs! 

Don't want to miss anything?

Stay up to date

We love to share our insights from the recruitment world with you. Sign up in order to receive our newsletter.

Sign up