Eén op acht Nederlanders schaamt zich voor zijn werk

23 procent overweegt ontslag vanwege bedrijfscultuur

Maar liefst dertien procent van alle werkende Nederlanders schaamt zich wel eens voor zijn of haar werk. Dat blijkt uit een onderzoek van Timetohire onder 1103 Nederlanders in loondienst. Een zorgwekkende bevinding, aangezien bijna een kwart van de werkenden zelfs ooit heeft overwogen om ontslag te nemen door de bedrijfscultuur. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit een aandachtspunt voor werkgevers.

Met name jonge mensen lijken zich niet thuis te voelen bij hun werkgever. Zo geneert vijftien procent van de respondenten tot dertig jaar zich weleens voor zijn of haar werk en heeft 29 procent van deze groep ooit overwogen om te vertrekken vanwege de bedrijfscultuur. Onder werknemers ouder dan vijftig bedragen deze percentages zeventien en negen procent. “Natuurlijk heb je in iedere baan je up’s en down’s, maar het is wel schokkend dat er veel mensen zijn die zich echt schamen voor hun werk”, zegt Milad Zandi, oprichter van Timetohire. “Dit onderzoek benadrukt het belang van een gezonde bedrijfscultuur, zeker voor bedrijven die willen groeien. Als werkgevers zo’n cultuur niet creëren, is het dweilen met de kraan open. Met een ongezonde bedrijfscultuur gaat nieuw talent namelijk direct door de achterdeur weer weg.

Bedrijfscultuur

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door Panelwizard, blijkt dat een prettige bedrijfscultuur cruciaal is. Zo geeft 62 procent van de werkenden aan de cultuur binnen de organisatie belangrijker te vinden dan de werkzaamheden. Bovendien geeft 41 procent van hen aan het imago van een bedrijf belangrijk te vinden bij het kiezen van een baan. Met 65 en 45 procent hechten vooral mannen waarde aan de bedrijfscultuur en het imago van de organisatie. Onder vrouwen bedragen deze percentages 59 en 36 procent. Zandi: “We zien in de afgelopen jaren een toenemende behoefte van werknemers aan een goede, gezonde cultuur op de werkvloer. Een gezonde bedrijfscultuur heeft een ontzettend sterke aantrekkingskracht op nieuw talent en is, volgens de cijfers, ook cruciaal voor het behoudt van werknemers. Uiteindelijk heeft dit uiteraard ook invloed op het werkgeluk en prestaties van een organisatie als geheel. Omdat het behoud van personeel een uitdaging blijft, zal het creëren van een gezonde bedrijfscultuur in 2024 nog belangrijker worden.”

Beter voordoen

Het lijkt erop dat niet alle werkgevers daad bij het woord voegen, aangezien 27 procent van de Nederlanders werkt bij een werkgever die zich online beter voordoet dan hoe het er op de werkvloer daadwerkelijk aan toe gaat. De teleurstelling die hieruit voortkomt kan grote gevolgen hebben. Zo overweegt 51 procent van de ondervraagden weleens te switchen van baan. Met name theoretisch geschoolden overwegen weleens een switch (59 procent). Mogelijk komt dit omdat zij vaker werkzaam zijn bij een werkgever die zich beter voordoet dan in de werkelijkheid het geval is (29 procent). Onder praktisch opgeleiden zijn deze percentages lager, namelijk 34 en negentien procent. Zandi: “Hoewel een sterk online-imago belangrijk is voor een organisatie, hebben werknemers snel genoeg door wanneer dit niet oprecht is. Werkzoekenden prikken tegenwoordig door de loze kreten heen. Het verbaast me dan niet dat werknemers overwegen te switchen wanneer ze in eerste instantie op het verkeerde been zijn gezet. Daarom heb ik een simpel, maar blijkbaar geen irrelevant advies aan werkgevers: straal uit wie je daadwerkelijk bent en beloof geen roze luchtkastelen en gouden bergen. Zo voorkom je teleurstellingen en zorg je ervoor dat je langer personeel behoudt.”

Cultuur bij Timetohire

Bij Timetohire zijn wij trots op onze cultuur. Rome is niet in één dag gebouwd, de bedrijfscultuur van je bedrijf ook niet. Wij hebben al onze lessen, tips en tricks in een boek gebundeld. Ben je benieuwd hoe wij dit aanpakken? Download ons Cultuurboek.

Don't want to miss anything?

Stay up to date

We love to share our insights from the recruitment world with you. Sign up in order to receive our newsletter.

Sign up