Tips voor recruitmentsucces #3: Affordable loss

  • Henke van Homoet en Marieke van Gijzen
In deze serie krijg je inzicht hoe je via de 5 principes van Effectuation komt tot succesvol recruitment. Na vorige week het principe ‘Bird in hand’ te hebben besproken, wat gaat over het inzichtelijk maken van je bechikbare middelen, is het deze week de beurt aan het principe Affordable loss.
Tips voor recruitmentsucces #3: Affordable loss

Heb je de blog van vorige week gemist, lees dan hier onze blog over het Bird in hand principe.

“With great risk comes great reward – Thomas Jefferson”

Nadat je de beschikbare middelen inzichtelijk hebt gemaakt, vraag je jezelf af hoe je vanuit deze uitgangssituatie je lonkend perspectief kunt bereiken. Dit bereik je niet in één keer, maar in stappen. Per stap bekijk je wat je bereid bent te verliezen om deze stap te bereiken: het affordable loss principe.

Vaak wordt gedacht dat je grote risico’s moet durven nemen om succesvol te kunnen zijn, zoals ook blijkt uit de quote van Thomas Jefferson. Maar klopt dit wel? Een veel voorkomende vergissing hierbij is dat gedacht wordt dat we de toekomst kunnen voorspellen. De Effectuation theorie gaat er echter vanuit dat dit niet mogelijk is en hanteert het Affordable loss principe. Stel jezelf steeds de vraag: Wat ben ik bereid te verliezen om te bereiken wat ik wil? Met andere woorden: Welke middelen (Bird in hand) wil ik inzetten (riskeren) om de volgende stap te bereiken? Volgens dit principe minimaliseer je mogelijke verliezen door kleine berekende risico’s te nemen. Zo zet je kleine stapjes richting je lonkend perspectief en wordt er steeds naar vooruitgang gestreefd.

Je kunt de toekomst immers niet voorspellen, maar je kunt wel vaststellen wat jij bereid bent te verliezen om de volgende stap te bereiken. Om bijvoorbeeld duurzaam te kunnen voorzien in je groeiende wervingsbehoefte, wil je de stap zetten om te beschikken over een brede talentpool waarmee je vacatures snel kunt invullen. Vervolgens bepaal je welke middelen je in wilt zetten om dat te bereiken en of het je waard is om deze middelen te verliezen. Investeer je bijvoorbeeld in een nieuw social mediakanaal, bedenk dan eerst of je niet al middelen hebt die je hierbij helpen, wat de kosten zijn en wat het daadwerkelijk oplevert.  Doe dit voor elke stap die je wilt zetten om tot succesvol recruitment te komen.

Je weet nu over welke middelen je beschikt en welke middelen je wilt inzetten om de stappen te zetten naar jouw lonkend perspectief. Vervolgens ga je vaststellen wie je kent die toegevoegde waarde levert om jouw lonkend perspectief te bereiken. Dit levert je samenwerkingspartners op. Dat is waar het derde principe van Effectuation, het Crazy quilt principe, over gaat: vorm partnerschappen. Hierover volgende week meer.

De komende weken lichten wij elke week één voor één de principes van Effectuation toe. Dus, heb jij een droom of een visie? En ben jij benieuwd hoe je jouw lonkend perspectief op recruitmentgebied kunt bereiken? Volg dan onze pagina!

Het is tijd recruitment succesvoller te maken: It’s time to effectuate recruitment!

Over de auteurs
Marieke van Gijzen en Henke van Homoet zijn respectievelijk als Organisatiepsycholoog en Consumentenpsycholoog verbonden aan Time to Hire. Time to Hire helpt organisaties recruitment succesvoller te maken.